Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I mark the days on the calendar."

Dịch:Tôi đánh dấu các ngày lên lịch.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buihung.8

nên dịch là nhiều ngày thay cho những ngày

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 23
  • 13

I mark the days on the calendar

4 tháng trước