"Imarkthedaysonthecalendar."

Dịch:Tôi đánh dấu các ngày lên lịch.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buihung.8

nên dịch là nhiều ngày thay cho những ngày

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

I mark the days on the calendar

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.