"Thegovernmentneedstolistentothepeople."

Dịch:Chính phủ cần lắng nghe nhân dân.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuongbui
vuongbui
  • 13
  • 10
  • 5
  • 5
  • 4

chính phủ cần lắng nghe người dân

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QNGAHAPPY

Chính quyền là một bộ máy từ trung ương đến địa phương thi hành luật pháp. Chính phủ đứng đầu chính quyền. Vậy việc lắng nghe nhân dân để ban hành luật dựa trên ý kiến của nhân dân thì trách nhiệm chính là của chính quyền, quốc hội. Còn chính phủ chỉ là cánh tay để thực hiện các luật đó thôi.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Chính phủ cần lắng nghe dân chúng. "Nhân dân" là tiếng Hán nôm, còn "dân chúng" là tiếng Việt. Cho nên cả hai đều đúng , bạn ạ!

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.