1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The government needs to list…

"The government needs to listen to the people."

Dịch:Chính phủ cần lắng nghe nhân dân.

August 13, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QNGAHAPPY

Chính quyền là một bộ máy từ trung ương đến địa phương thi hành luật pháp. Chính phủ đứng đầu chính quyền. Vậy việc lắng nghe nhân dân để ban hành luật dựa trên ý kiến của nhân dân thì trách nhiệm chính là của chính quyền, quốc hội. Còn chính phủ chỉ là cánh tay để thực hiện các luật đó thôi.


https://www.duolingo.com/profile/vuongbui

chính phủ cần lắng nghe người dân


https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

Chính phủ cần lắng nghe dân chúng. "Nhân dân" là tiếng Hán nôm, còn "dân chúng" là tiếng Việt. Cho nên cả hai đều đúng , bạn ạ!


https://www.duolingo.com/profile/Thuhuong2

The goverment needs to listen to the people


https://www.duolingo.com/profile/ComeOci1

Truong hop nay sao lai dung people vay may ban

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.