Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The man drinks wine."

Dịch:Người đàn ông uống rượu vang.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tramhim113

drink hay drinks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

drinks đúng nha bạn

4 năm trước