Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The trend is clear."

Dịch:Xu hướng thì rõ .

0
4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/beobeoma

"Xu hướng rõ ràng" mà sai là sao

3
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhngoc7dhappy

Mk cũng j. Là rõ ràng nghe kì kì

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anqueu

"Xu thế là rõ ràng" mà cũng sai????

1
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/DominiqueQ9
DominiqueQ9
  • 24
  • 19
  • 10
  • 470

Khuynh hướng và xu hướng có gì khác nhau?

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnVn531966

Xu hướng thì rõ cũng sai là xao ? Mà xu hướng là rõ nghe vừa lạc hậu vừa ngu

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/giahan644156

Xu huong ro rang sai

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

Why have not to be: clearly?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhngoc7dhappy

CLEARLY is adv

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The trend is clear, the trend is clear, the trend is clear, the trend is clear, the trend is clear, the trend is clear

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/JonashJosh

"Xu hướng rõ ràng" sao sai vậy, có từ là ở giữa nghe ngang bỏ xừ

0
Trả lời10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minh599087

Cái xu hướng thì rõ ràng! Tại sao sai?

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhKhu285801

Xu hướng rõ ko đúng à

0
Trả lời3 tuần trước