"Thereisatouristinthemuseum."

Dịch:Có một du khách ở trong viện bảo tàng.

4 năm trước

19 Nhận xét


[tài khoản đã đóng]

  có một du khách vào bảo tàng ko được à?

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/Trang.
  Trang.
  Mod
  • 25
  • 25
  • 20
  • 13
  • 11
  • 11
  • 10
  • 8
  • 8
  • 7
  • 2

  không...., câu gốc có dùng từ chỉ hành động vào đâu, người du khách này đã ở hẳn phía trong bảo tàng rồi mà

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/quyet_ga

  câu này cũng không đúng nữa sao, nản quá rồi

  4 năm trước

  https://www.duolingo.com/Trang.
  Trang.
  Mod
  • 25
  • 25
  • 20
  • 13
  • 11
  • 11
  • 10
  • 8
  • 8
  • 7
  • 2

  Bạn có thể ghi rõ câu của mình là gì không, comment như thế này giống như spam forum mà không cung cấp thông tin gì cụ thể cả. Nếu bạn cảm thấy đáp án đúng của mình không được chấp nhận thì click nút Báo lỗi, phần Thảo luận dưới mỗi câu chỉ để dành cho các câu hỏi liên quan đến ngữ pháp của câu đó thôi nhé

  4 năm trước

  https://www.duolingo.com/MinhQuang761292

  Đúng rôi

  1 năm trước

  https://www.duolingo.com/quyet_ga

  có một du khách ở bên trong bảo tàng không được à?

  4 năm trước

  https://www.duolingo.com/Trang.
  Trang.
  Mod
  • 25
  • 25
  • 20
  • 13
  • 11
  • 11
  • 10
  • 8
  • 8
  • 7
  • 2

  Ok nhé :)

  4 năm trước

  https://www.duolingo.com/A.Tuan

  tourist = "khách du lịch" được không?

  4 năm trước

  https://www.duolingo.com/Trang.
  Trang.
  Mod
  • 25
  • 25
  • 20
  • 13
  • 11
  • 11
  • 10
  • 8
  • 8
  • 7
  • 2

  Được nhé

  4 năm trước

  https://www.duolingo.com/hieuhamho123

  "có một vị du khách" được chứ

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/radven.wm

  Đó là một người du khách trong viện bảo tàng.

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/aiacri

  Ở hay tại đều được thôi chứ. Sao,lại không chấp,nhận?

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/phongcaca

  Delete hết ai spam forum đi AD

  1 năm trước

  https://www.duolingo.com/ThuTranKho

  "Đó là một du khách trong viện bảo tàng" sao sai nhỉ?

  1 năm trước

  https://www.duolingo.com/vananhhoan2

  Chỉ có sai và sai sai

  1 năm trước

  https://www.duolingo.com/ktiRb3

  Viện bảo tàng hay bảo tàng viện đều dùng được trong tiếng Việt.

  1 năm trước

  https://www.duolingo.com/Minhpc
  Minhpc
  • 25
  • 25
  • 20
  • 11
  • 396

  Câu này mình cũng không nghe thấy "is" chỉ nghe được there a tourist in the museum.

  6 tháng trước

  https://www.duolingo.com/TVYam

  tourist có thể trả lời hành khách được không

  4 tháng trước

  https://www.duolingo.com/HoangTranD3

  Câu này đọc rất khó nghe, đoạn đầu như là: " there are tourist"

  3 tháng trước
  Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.