Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi cần một người bảo vệ có trách nhiệm."

Dịch:We need a responsible guard.

0
3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phc624733

We need a responsible guard

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/green-carrot

Bodyguard cung co nghia la nguoi bao ve ma

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThnhNguyn530586

Tiếng anh không đc dịch theo kiểu logic mà bạn

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/apijuice

mình tưởng guardian cũng là người bảo vệ chứ??

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/coicrsdthanhhoa

security khác guard khác nhau như thế nào các bạn?

-1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/constantine1812

Protector thì sao nhỉ

-1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quocnguyenviet

Security là người bảo vệ cũng được mà.

-4
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không, theo từ điển Oxford thì chẳng có nghĩa nào là security là người được cả, trong các nghĩa thì security có thể mang nghĩa là một phòng/ban trong một công ty/tổ chức chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản và con người của công ty/tổ chức đó. Security guard hay guard mới là người bảo vệ

10
Trả lời3 năm trước