"Chúng tôi cần một người bảo vệ có trách nhiệm."

Dịch:We need a responsible guard.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phc624733

We need a responsible guard

2 năm trước

https://www.duolingo.com/green-carrot

Bodyguard cung co nghia la nguoi bao ve ma

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThnhNguyn530586

Tiếng anh không đc dịch theo kiểu logic mà bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/apijuice

mình tưởng guardian cũng là người bảo vệ chứ??

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.