"Lịch của mùa là gì?"

Dịch:What is the calendar of the season?

August 13, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/azooo333555

câu này tối nghĩa quá, mod không nên cho vào

August 13, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.