Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Lịch của mùa là gì?"

Dịch:What is the calendar of the season?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/azooo333555

câu này tối nghĩa quá, mod không nên cho vào

4 năm trước