"Làm ơn cho tôi xem nó lần nữa."

Dịch:Please show it to me again.

August 13, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lequangtrung

"Please let me see it again"?

August 13, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.