Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Làm ơn cho tôi xem nó lần nữa."

Dịch:Please show it to me again.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lequangtrung

"Please let me see it again"?

4 năm trước