"The girls and the boys"

Dịch:Những cô bé và những cậu bé

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gianghbl123

Đáp án : Dịch : Những cô bé và những cậu bé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangvankien888

Ok

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamHoaiThanh

Những cô gái và những cậu con trai trong tiếng Việt tương đương Những cô gái và những cậu trai. Dịch như đáp án quá máy móc.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VuCongNghia

the girl có hai nghĩa à?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hatrang2003

The girl = cô bé, con gái.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Celebistar

Sao ko được dùng là girl's????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hatrang2003

Girl's = girl is ; girls = những cô bé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangCong

Sao ko dọc j ma ấn vô mic cũng qua luôn vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hatrang2003

I don't no

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hatrang2003

I got onetime like you

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phantuananh1

thằng quỷ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phantuananh1

hello my name is tuan anh ((((

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.