"Cả hai đều đang ở trong phòng."

Dịch:Both are in the room.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuuGiangNam

Cả hai thôi mà, lỡ cả hai con mèo thì sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

Đã Xem!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quyet_ga

Both are still in the room. cũng không được sao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tonu2702

cả hai vẫn còn ở trong phòng, nó khác rồi bạn ạ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhThien

"both of them are in the room" cũng sai nốt. Sao kỳ vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhtbk

câu này đâu có phải là cả hai người đều ở trong phòng đâu mà people nhỉ. có thể là 2 con chó, 2 cái xe, ...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LPhcAn

"Đang" ? Vậy phải thêm being chứ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lu1vf

Câu trả lời đúng chỉ có 1 thôi. Bài này bị lỗi rồi!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/INHDI

"both are being in the room" mà sao vẫn sai nhỉ? đang ở mà @@

3 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.