"Ai đã thông báo cho những tờ báo biết ."

Dịch:Who informed the newspapers?

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.