Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ai đã thông báo cho những tờ báo biết ."

Dịch:Who informed the newspapers?

4 năm trước

0 Nhận xét