1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Ai đã thông báo cho những tờ…

"Ai đã thông báo cho những tờ báo biết ."

Dịch:Who informed the newspapers?

August 14, 2014

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.