"Ai đã thông báo cho những tờ báo biết ."

Dịch:Who informed the newspapers?

August 14, 2014

0 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.