"Tại sao không thử nó vào?"

Dịch:Why not try it on?

August 14, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/paygate591

Sao không có trợ động từ nhỉ?

August 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hami1804

Vì câu này không có chủ ngữ bạn ạ. Khi không có chủ ngữ, cấu trúc sẽ là: Why not + động từ nguyên mẫu.

Bạn cũng hoàn toàn có thể dùng trợ động từ, với điều kiện bạn thêm "you" hoặc "we" (đây là dạng câu đề xuất / đề nghị, nên đại từ có thể hiểu ngầm là "you" hoặc "we"). Câu đầy đủ: "Why don't you/we try it on?".

August 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/diepdongphuong

thank Hami1804

November 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hami1804

Dạ không có gì ạ. Em hi vọng câu trả lời đã giúp ích cho các bạn học.

November 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/khuekin

Thank Hami ^^

November 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thaokhe

thank ban !

December 18, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.