Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tại sao không thử nó vào?"

Dịch:Why not try it on?

0
4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/paygate591

Sao không có trợ động từ nhỉ?

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Vì câu này không có chủ ngữ bạn ạ. Khi không có chủ ngữ, cấu trúc sẽ là: Why not + động từ nguyên mẫu.

Bạn cũng hoàn toàn có thể dùng trợ động từ, với điều kiện bạn thêm "you" hoặc "we" (đây là dạng câu đề xuất / đề nghị, nên đại từ có thể hiểu ngầm là "you" hoặc "we"). Câu đầy đủ: "Why don't you/we try it on?".

4
Trả lời24 năm trước

https://www.duolingo.com/diepdongphuong

thank Hami1804

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Dạ không có gì ạ. Em hi vọng câu trả lời đã giúp ích cho các bạn học.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/khuekin

Thank Hami ^^

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaokhe

thank ban !

1
Trả lời3 năm trước