Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ làm việc trong giáo dục."

Dịch:They work in education.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

nên dịch là " Họ làm việc trong ngành giáo dục " thì nghe hay và xuôi tai hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

For là làm việc cho ai đo, he works for me. In là làm trong lĩnh vực đó.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

exact

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chieu_T7

câu của mình "the education" tại sao sai nhỉ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vanlaem

dùng giới từ in ở đây ạ? :/ for chứ nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cuong-Kun

for mới đau ;))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoc.Lien

Them the ko duoc sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TiNguyn74628

sao dùng at không đc ạ

1 năm trước