"Chúng ta phải đặt quần áo lên giường ."

Dịch:We have to place the clothes on the bed.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VnThng

we have to put the clothes on the bed. Câu này không đúng sao ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/snail_garden

câu đấy đúng mà, câu dùng place lại không đúng sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Tra từ điển thì place cũng là để, đặt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anvietdung1

Lúc nào dùng palace lúc nào dùng put?

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.