Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/chiensb

Hãy dùng một tính từ để miêu tả duolingo

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hainp

Outstanding!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/gaemong

wonderful!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quocbao1501

Fantastic wed!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bongan2004

fantastic ! I like it !

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lebinh91

good :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/_Uzumaki_Naruto_

good

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngt308

Good!

3 năm trước