1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. Hãy dùng một tính từ để miêu …

https://www.duolingo.com/profile/chiensb

Hãy dùng một tính từ để miêu tả duolingo

August 14, 2014

7 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/hainp

Outstanding!

August 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/gaemong

wonderful!

August 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quocbao1501

Fantastic wed!

August 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/bongan2004

fantastic ! I like it !

August 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lebinh91

good :D

September 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/_Uzumaki_Naruto_

good

September 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngt308

Good!

January 31, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.