1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Ông ấy là người thẩm phán."

"Ông ấy là người thẩm phán."

Dịch:He is the judge.

August 14, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HongDg_6120

he is a judge không được à

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.