Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ông ấy là người thẩm phán."

Dịch:He is the judge.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongDg_6120

he is a judge không được à

4 năm trước