"Ông ấy là người thẩm phán."

Dịch:He is the judge.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongDg_6120

he is a judge không được à

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.