"Những đứa trẻ nói chúc ngủ ngon."

Dịch:The children say good night.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngoquangtandk

Dùng "Speak" thay cho Say không được à

4 năm trước

https://www.duolingo.com/maihongquan

tell vì sao ko được nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Derkadon

Tell dịch là tường thuật, hay là kể lại. For example, my grandma told us a story

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MsAnh

kids vs children khác nhau chỗ nào

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitit

mình chọn "The children say good night." là đúng mà sao báo sai?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.