"Những đứa trẻ nói chúc ngủ ngon."

Dịch:The children say good night.

August 14, 2014

5 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/ngoquangtandk

Dùng "Speak" thay cho Say không được à

August 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/maihongquan

tell vì sao ko được nhỉ

August 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Derkadon

Tell dịch là tường thuật, hay là kể lại. For example, my grandma told us a story

November 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MsAnh

kids vs children khác nhau chỗ nào

October 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhitit

mình chọn "The children say good night." là đúng mà sao báo sai?

November 4, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.