Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She reached me."

Dịch:Cô ấy đã chạm tới tôi.

0
4 năm trước

40 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThnhPhanhvvh

Theo mình dịch là " cô ấy đã với tới tôi"

16
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/KeeperOfTheLight

mình nghĩ dịch thế này chính xác hơn!

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/dragonflyht

câu này dịch "cô ta đã với tới tôi"có được không các bạn

6
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Maxvien

Theo mình nghĩ câu này nên là: "Cô ấy đã tiếp cận tôi". Right?

6
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

She tried me.

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

câu tối nghĩa

5
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/VSOG

Cho tớ xin một ngữ cảnh cụ thể để có thể hiểu hơn về câu này đi mọi người.

5
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Lúc cạnh tranh nhau ấy bạn

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhueShark

reach nên là vươn tới,hay xà vào... chứ 'chạm' nó ngộ lắm

5
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

reach verb (COMMUNICATE) › [T] to communicate with someone in another place, usually by telephone: I’ve been trying to reach you all afternoon, but your phone was busy.

5
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

cô ấy đã chạm tôi! thêm vào please

4
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/huhuhu08go

đó là she touched me rồi

7
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/aiacri

Cô ấy đã đạt được tôi : được không?

4
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Câu này tiếng Việt có nghĩa gì không bạn?

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/superhacker

tiếng việt hiểu là đã chiếm được tôi :))

4
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/haianh1998

mình nghĩ có thể hiểu kiểu như cô ấy đã chiếm được trái tim tôi rồi :))

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/kimthanhxd6

Cô ấy đã đút lót tôi! google có nghĩa đút lót nữa nhé :v

4
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/vncruises

phần âm thanh có vẻ bị nối tiếp không hoàn hảo -> chữ "me" không phát âm rõ phụ âm "m" ?

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh.h.da

Cô ấy đã bắt kịp tôi ko đúng à?

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/caotre

reach này cùng nghĩa với touch không mọi người?

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

không nha bạn

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranThanhTai

đọc không nghe đươc reached

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tho_dao

hừ sắp làm được rồi mà

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/maivuduc

Đã có ai nghe và trả lời đúng chưa?

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

câu vô nghĩa

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

cô ấy đã đuổi kịp tôi. đáp án này có hợp lý không mọi người

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanquynb

cô ấy đã với tay tôi

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/kinhvan

"cô ấy đã tiếp cận tôi" nghe hợp lý hơn.

3
Trả lời1 năm trước