1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi đang ở trong sân của cô …

"Tôi đang ở trong sân của cô ấy."

Dịch:I am in her yard.

August 14, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Anhnangbanmai

Chỉ có đáp án I am in her yard là đúng thôi, chứ garden là sai hoàn toàn ad ơi


https://www.duolingo.com/profile/Paplun

garden là vườn mà! sân là khác


https://www.duolingo.com/profile/ht9xtk

yard là sân thì sân của cô ấy là her yard, garden là vườn mà


https://www.duolingo.com/profile/llvllie.3pie

Sao đáp án lại là garden, yard mới đúng chứ


https://www.duolingo.com/profile/PhuocLoc4

I am already in her yard sao k đúng ad

Learn English in just 5 minutes a day. For free.