Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái màu xanh lá cây? Cái màu đen?"

Dịch:The green? The black?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bui_Huy

which is green? which is black?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/baoxp

hello co ai giai thich dum minh vi sao dung the khong hehe

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chuthihang

what is green ? what is black?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhungrinh

Bó cánh lun

3 năm trước