1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We have an interesting book …

"We have an interesting book in German."

Dịch:Chúng tôi có một quyển sách tiếng Đức thú vị .

August 14, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MoYumi1

Chúng tôi có một quyển sách tiếng Đức thú vị


https://www.duolingo.com/profile/DatHuynhMinh

chúng tôi có một cuốn sách thú vị bằng tiếng Đức cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/LeDinhPhuc3

Nếu muốn nói " Chúng tôi có một quyển sách thú vị ở nước Đức" thì nói thế nào nhỉ. Có phải là thay German = Germany không mọi người


https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

Chúng tôi có một cuốn sách thú vị tiếng Đức ???


https://www.duolingo.com/profile/nguyenlena10

Chúng tôi có một quyển sách thú vị tiếng Đức là sai sao?


https://www.duolingo.com/profile/Quoi623076

Bố cuc không ổn


https://www.duolingo.com/profile/admin09091999

chúng tôi có một quyển sách thú vị tiếng đức mà sai à đỉ mẹ lồn cặc nó

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.