"WehaveaninterestingbookinGerman."

Dịch:Chúng tôi có một quyển sách tiếng Đức thú vị .

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MoYumi1

Chúng tôi có một quyển sách tiếng Đức thú vị

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thai571878

me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatHuynhMinh

chúng tôi có một cuốn sách thú vị bằng tiếng Đức cũng được mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeDinhPhuc3

Nếu muốn nói " Chúng tôi có một quyển sách thú vị ở nước Đức" thì nói thế nào nhỉ. Có phải là thay German = Germany không mọi người

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.