Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have an interesting book in German."

Dịch:Chúng tôi có một quyển sách tiếng Đức thú vị .

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MoYumi1

Chúng tôi có một quyển sách tiếng Đức thú vị

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thai571878

me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatHuynhMinh

chúng tôi có một cuốn sách thú vị bằng tiếng Đức cũng được mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeDinhPhuc3

Nếu muốn nói " Chúng tôi có một quyển sách thú vị ở nước Đức" thì nói thế nào nhỉ. Có phải là thay German = Germany không mọi người

1 tháng trước