Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bao nhiêu?"

Dịch:How much?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/stronghold268

Câu này tối nghĩa. Bao nhiêu: có thể là how many hoặc how much.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cherry_cute

ukm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/long231510

How many là bao nhiêu đếm được còn How much là bao nhiêu không đếm được.

1 năm trước