"Bao nhiêu?"

Dịch:How much?

August 14, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/stronghold268

Câu này tối nghĩa. Bao nhiêu: có thể là how many hoặc how much.

August 14, 2014

https://www.duolingo.com/Cherry_cute

ukm

June 7, 2015

https://www.duolingo.com/long231510

How many là bao nhiêu đếm được còn How much là bao nhiêu không đếm được.

October 19, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.