"Training children is important."

Dịch:Việc đào tạo trẻ nhỏ thì quan trọng.

4 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangChinh1

động từ "to be" dịch nghĩa là " ở", "thì", "là" phải không mn. tùy trường hợp mà chọn nghĩa cho phù hợp chứ sao m toàn sai cái này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/khanh540098

Nói nhiều quá biết rồi

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoangXuanTam

dạy trẻ em là quan trọng. nói như vậy nó rộng rải hơn. Thêm nữa việc học ngoại ngữ cần thoải mái ,không nên gò bó như trò chơi. tôi vẫn thích dùng từ dạy hơn vì việc dạy này là này là nói chung để rèn giủa trẻ em không phải đào tạo ở một môn chuyên biệt nào đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

"teaching" mới là "dậy" , training là "đào tạo" .

Ta hãy xem định nghĩa của the Oxford Advanced Learner's Dictionary .

Teaching : the work of a teacher / công việc của một giáo viên .

Training : the process of learning the skills that you need to do a job / quá trình học những kỹ năng mà bạn cần để làm một công việc .

Thí dụ : staff training / đào tạo nhân viên

a training course / một khóa đào tạo

đáp án " đào tạo trẻ em là quan trọng " là hoàn toàn chính xác .

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnghia2008

giỏi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungNguyn554543

Không dịch là "hướng dẫn..." được à bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

"hướng dẫn" là " to conduct" , không phải là "training" là "đào tạo" hoặc "huấn luyện" . Do đó không dịch là "hướng dẫn " được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

Viethungs sai roi.Chirld không phải là số nhiều,children mới là những đứa trẻ.Với lại,chả có từ nào là "chirld" cả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyBiThDiu

Dạy dỗ trẻ em rất quan trọng lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenhuong99

phải có từ "very" thì mới dịch được như vậy, bạn bỏ từ rất đi mới đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phenolphenic

Đào tạo sinh viên là quan trọng. Có gì sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

trời đất . "children" là trẻ em chứ đâu phải là sinh viên . "sinh viên" là "student" mà bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/leolin2004

đào tạo trẻ em rất quan trọng cũng dược mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngan742018

tại sao là is mà không phải là are vì children là số nhiều mà

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/_luc_tu_dao_

Cho mình hỏi sử dụng bàn phím với sử dụng kho từ, cái nào nhanh hơn ạ?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/lehongtlx

Lũ trẻ với bọn trẻ thì khác gì nhau không? Sao lũ lại ko đc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Why is wrong, My answer

3 năm trước

https://www.duolingo.com/viethungs

viết tắt, "training chirld is important" cũng được nhỉ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bichtram1104

đào tạo cho trẻ là quan trọng có sai chi đâu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

Đáp án của bạn " đào tạo cho trẻ " sẽ tương ứng với " training to /for children "

nhưng động từ "train" là "đào tạo , huấn luyện" mà từ "training" rút ra từ đó có dạng :

train somebody/something : đào tạo ai / vật gì

train somebody/something to do something : đào tạo ai / vật gì làm cái gì

thí dụ :

She trains horses / Cô ấy huấn luyện những con ngựa

They train dogs to sniff out drugs / Họ huấn luyện những con chó để đánh hơi phát hiện ma túy

ta thấy ở các ví dụ trên " She trains horses" hoặc " They train dogs" hoàn toàn không có những từ "to" hoặc "for" dẫn tới trong phần dịch tiếng Việt sẽ không có chữ "cho" như trong đáp án "đào tạo cho trẻ là quan trọng" của bạn .

tóm lại , đáp án " đào tạo trẻ em là quan trọng" là chính xác , chứ không phải "đào tạo cho trẻ"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.