"Training children is important."

Dịch:Việc đào tạo trẻ nhỏ thì quan trọng.

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangChinh1

động từ "to be" dịch nghĩa là " ở", "thì", "là" phải không mn. tùy trường hợp mà chọn nghĩa cho phù hợp chứ sao m toàn sai cái này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/khanh540098

Nói nhiều quá biết rồi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoangXuanTam

dạy trẻ em là quan trọng. nói như vậy nó rộng rải hơn. Thêm nữa việc học ngoại ngữ cần thoải mái ,không nên gò bó như trò chơi. tôi vẫn thích dùng từ dạy hơn vì việc dạy này là này là nói chung để rèn giủa trẻ em không phải đào tạo ở một môn chuyên biệt nào đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

"teaching" mới là "dậy" , training là "đào tạo" .

Ta hãy xem định nghĩa của the Oxford Advanced Learner's Dictionary .

Teaching : the work of a teacher / công việc của một giáo viên .

Training : the process of learning the skills that you need to do a job / quá trình học những kỹ năng mà bạn cần để làm một công việc .

Thí dụ : staff training / đào tạo nhân viên

a training course / một khóa đào tạo

đáp án " đào tạo trẻ em là quan trọng " là hoàn toàn chính xác .

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnghia2008

giỏi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungNguyn554543

Không dịch là "hướng dẫn..." được à bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

"hướng dẫn" là " to conduct" , không phải là "training" là "đào tạo" hoặc "huấn luyện" . Do đó không dịch là "hướng dẫn " được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

Viethungs sai roi.Chirld không phải là số nhiều,children mới là những đứa trẻ.Với lại,chả có từ nào là "chirld" cả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyBiThDiu

Dạy dỗ trẻ em rất quan trọng lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenhuong99

phải có từ "very" thì mới dịch được như vậy, bạn bỏ từ rất đi mới đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phenolphenic

Đào tạo sinh viên là quan trọng. Có gì sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

trời đất . "children" là trẻ em chứ đâu phải là sinh viên . "sinh viên" là "student" mà bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/leolin2004

đào tạo trẻ em rất quan trọng cũng dược mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngan742018

tại sao là is mà không phải là are vì children là số nhiều mà

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.