"Có tổn hại nào không ?"

Dịch:Are there any damages?

August 14, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/stronghold268

Is there any damage?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.