Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có tổn hại nào không ?"

Dịch:Are there any damages?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/stronghold268

Is there any damage?

4 năm trước