1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Có tổn hại nào không ?"

"Có tổn hại nào không ?"

Dịch:Are there any damages?

August 14, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/stronghold268

Is there any damage?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.