"Tôi đã gặp hai bác sĩ."

Dịch:I have met two doctors.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/stronghold268

I met two doctors cũng đúng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Cung dung het. I have seen two doctors = i met two doctors = i have met two doctors.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dieu_hien

Điên. Có từ đã. Dùng hiện tại hoàn thành cũng sai. Quá khứ hoàn thành cũng sai. Đâu có ngữ cảnh nào đâu mà xác định

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.