1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Sometimes I sleep while I wo…

"Sometimes I sleep while I work."

Dịch:Đôi khi tôi ngủ trong khi tôi làm việc.

August 14, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vietminh263

"đôi khi tôi ngủ khi tôi làm việc" các bạn nên cập nhật


https://www.duolingo.com/profile/hongquan2204

tôi vừa ngủ vừa làm việc


https://www.duolingo.com/profile/_littlela_

mình nghĩ đôi khi và đôi lúc giống nhâu mà


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Sometimes I sleep while working. Khi 2 chủ từ giống nhau thì rút gọn lại cho đơn giản :)

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.