1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Sometimes I sleep while I wo…

"Sometimes I sleep while I work."

Dịch:Đôi khi tôi ngủ trong khi tôi làm việc.

August 14, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vietminh263

"đôi khi tôi ngủ khi tôi làm việc" các bạn nên cập nhật


https://www.duolingo.com/profile/hongquan2204

tôi vừa ngủ vừa làm việc


https://www.duolingo.com/profile/HuyRa9

Nâng lương ngay :))


https://www.duolingo.com/profile/nhivu154

Thành tỷ phú cux nên =))))


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Sometimes I sleep while working. Khi 2 chủ từ giống nhau thì rút gọn lại cho đơn giản :)


https://www.duolingo.com/profile/_littlela_

mình nghĩ đôi khi và đôi lúc giống nhâu mà


https://www.duolingo.com/profile/XanhMy

Dịch thỉnh thoảng có sao đâu sao nhất thiết phải đôi khi something cũng có nghĩa là thỉnh thoảng mà


https://www.duolingo.com/profile/uPhngNh

Này sometimes mà bạn


https://www.duolingo.com/profile/NgcMai359528

"đôi khi tôi ngủ trong khi tôi đang làm việc" ko đc sao


https://www.duolingo.com/profile/uyenldp

Thỉnh thoảng tôi ngủ trong khi tôi đang làm cũng đúng mà sao lại sai


https://www.duolingo.com/profile/.NgocDiep

Cắt lương, đuổi việc. Làm việc mà ngủ [ nhưng mk cx vậy] kkk

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.