Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã nói thế."

Dịch:I have said that.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/stronghold268

I said that or I said so nên được chấp nhận.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đã được chấp nhận, cảm ơn nhé :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHong4

I have told that d k

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ericpham006

i have spoken that. sao lai khong duoc nhi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Spoken là nói chuyện

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I have said that, I said that, I said so, I said so, I said so, I said so, I said so,

1 năm trước