"Tôi đã nói thế."

Dịch:I have said that.

August 14, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/stronghold268

I said that or I said so nên được chấp nhận.

August 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đã được chấp nhận, cảm ơn nhé :)

August 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TrungHong4

I have told that d k

August 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ericpham006

i have spoken that. sao lai khong duoc nhi?

June 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/danh1610

Spoken là nói chuyện

August 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I have said that, I said that, I said so, I said so, I said so, I said so, I said so,

June 28, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.