Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He works eight hours a day."

Dịch:Anh ấy làm việc tám tiếng một ngày.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hung516500

8h la chinh xac

3 năm trước

https://www.duolingo.com/daolekhanh

Quá dễ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhHuyen145704

Siêu dễ

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/quyet_ga

anh ấy làm việc tám giờ trong một ngày không được chập nhận

4 năm trước