"He works eight hours a day."

Dịch:Anh ấy làm việc tám tiếng một ngày.

August 14, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hung516500

8h la chinh xac

July 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/daolekhanh

Quá dễ

September 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThanhHuyen145704

Siêu dễ

December 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/quyet_ga

anh ấy làm việc tám giờ trong một ngày không được chập nhận

August 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/khanhnt1

Lần 1: anh ây làm viêc ngày 8 tiếng.nó k chấp nhận đáp án mà đáp án đưa ra là anh ấy làm việc 8 tiếng 1 ngày. Lần 2 tl: anh ý làm 8tieng/ngày thy kqa lại ngc lại.vc

November 11, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.