Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He works eight hours a day."

Dịch:Anh ấy làm việc tám tiếng một ngày.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hung516500

8h la chinh xac

3 năm trước

https://www.duolingo.com/daolekhanh

Quá dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhHuyen145704

Siêu dễ

10 tháng trước