"He works eight hours a day."

Dịch:Anh ấy làm việc tám tiếng một ngày.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hung516500

8h la chinh xac

3 năm trước

https://www.duolingo.com/daolekhanh

Quá dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhHuyen145704

Siêu dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhnt1

Lần 1: anh ây làm viêc ngày 8 tiếng.nó k chấp nhận đáp án mà đáp án đưa ra là anh ấy làm việc 8 tiếng 1 ngày. Lần 2 tl: anh ý làm 8tieng/ngày thy kqa lại ngc lại.vc

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.