"Bữa tiệc ở trong vùng lân cận của tôi."

Dịch:The party is in my neighborhood.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Minh0408

Câu này phải là "Bữa tiệc ở nhà hàng xóm tôi"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangNgo252

Neighbor mới là hàng xóm. (a person living near or next door to the speaker or person referred to) Còn neighborhood theo từ điển (google) là "a district, especially one forming a community within a town or city." Như vậy dịch là "vùng lân cận" sẽ chính xác hơn. Thật sự, dịch ra tiếng Việt "vùng lân cận" trong câu này nghe hơi kì kì nhưng nó khá sát nghĩa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranhaphuong2410

Có ai đúng bài này không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/EXO-LLOVEEXO

tui đúng nè

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ocbuouvang

co

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lehoangoi

co

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamvantam245

The party is in my surrounding.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenhanhtrang

tôi cũng đúng nè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Miku07

thiếu is huhu

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhkhoi79

An

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mirana_hp

Dịch

The party is in my neighborhood

Bên trong khu phố của tôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangquocchanh0

câu này phải là: party in my neighborhood theo google dịch

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.