Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This country is independent for three years."

Dịch:Quốc gia này thì độc lập trong ba năm.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ndtrang

Quốc gia này độc lập được ba năm rồi. Vì tính đến nay là vẫn đang độc lập, và thời gian mới được 3 năm. Dịch kiểu đáp án theo mình là hơi word by word.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenkpt

exactly, word by word ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhLeVan1

Đáp án kiểu này thì bố thằng Tây cũng không hiểu. Tại sao "được 3 năm" mà vẫn sai???

2 năm trước