"This country is independent for three years."

Dịch:Quốc gia này thì độc lập trong ba năm.

August 15, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ndtrang

Quốc gia này độc lập được ba năm rồi. Vì tính đến nay là vẫn đang độc lập, và thời gian mới được 3 năm. Dịch kiểu đáp án theo mình là hơi word by word.

August 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyenkpt

exactly, word by word ^^

September 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ManhLeVan1

Đáp án kiểu này thì bố thằng Tây cũng không hiểu. Tại sao "được 3 năm" mà vẫn sai???

October 2, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.