1. Forum
  2. >
  3. Topic: Scottish Gaelic
  4. >
  5. "Tha teaghlach beag agam."

"Tha teaghlach beag agam."

Translation:I have a small family.

August 19, 2020

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Nic-l
  • 1937

"Seo mo theaghlach. Lorg mi e leam fhìn. Tha e beag agus briste, ach math fhathast. Seadh, math fhathast."

Learn Scottish Gaelic in just 5 minutes a day. For free.