1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "How does she write?"

"How does she write?"

Dịch:Cô ta viết như thế nào?

August 15, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hungcee

phát âm từ write không giống từ write thì phải


https://www.duolingo.com/profile/superhacker

nghe như how does she write it?


https://www.duolingo.com/profile/goalgoal123

đọc đúng mà cũng báo sai


https://www.duolingo.com/profile/goalgoal123

minh đọc đúng mà ?


https://www.duolingo.com/profile/callmekua_01

Như nào và như thế nào? Wrong?


https://www.duolingo.com/profile/phonghuynhh

phần này học về do,does.ok


https://www.duolingo.com/profile/bo-ne

Tôi lại nghe chữ write thành chữ right .

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.