1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "How does she write?"

"How does she write?"

Dịch:Cô ta viết như thế nào?

August 15, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hungcee

phát âm từ write không giống từ write thì phải


https://www.duolingo.com/profile/superhacker

nghe như how does she write it?


https://www.duolingo.com/profile/goalgoal123

đọc đúng mà cũng báo sai


https://www.duolingo.com/profile/goalgoal123

minh đọc đúng mà ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu