"Ba mươi năm"

Dịch:Thirty years

8/15/2014, 9:22:13 AM

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrLeeZoo

ba mươi năm cứ tưởng số 35 :((

8/15/2014, 9:22:13 AM

https://www.duolingo.com/Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Tiếng Việt mình nói 35 là Ba mươi lăm mà bạn, không rõ nguồn gốc của nó như thế nào nhưng mà giờ không ai nói ba mươi năm :P

7/16/2015, 2:00:43 PM

https://www.duolingo.com/long231510

Mình hiểu rồi , 35 trong đây ý nói là "năm ".Ví dụ như "Năm" nay là năm con gà

12/26/2017, 7:14:09 AM

https://www.duolingo.com/long231510

Chúc các bạn may mắn trong việc học và có nhiều thành công!

12/26/2017, 7:16:07 AM

https://www.duolingo.com/MrFuong

thirty five =))

6/22/2015, 4:24:49 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.