Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I hope my program is still open."

Dịch:Tôi mong chương trình của tôi thì vẫn mở.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeHien3

Tôi hi vọng chương trình của tôi vẫn tiếp tục

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lananh306

I hope my program chương trình is still open

1 năm trước

https://www.duolingo.com/doithaido

"tôi hy vọng chương trình của tôi là vẫn tiếp tục mở" dịch vậy cũng sai ah?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Sao một câu lại có 2 đông từ nhỉ

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/riverweed
riverweed
  • 23
  • 7
  • 182

Tôi hi vọng chương trình của tôi vẫn mở

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LPhmKhnhLi

Hay là chương trình này của tôi vẫn tiếp tục.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyenquyen31827

tôi hy vọng chương trình của tôi là vẫn tiếp tục mở"tớ thấy lạ lắm

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/kiennho95
kiennho95
  • 13
  • 9
  • 7
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

I hope my program is still opened

1 tuần trước