"I hope my program is still open."

Dịch:Tôi mong chương trình của tôi thì vẫn mở.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeHien3

Tôi hi vọng chương trình của tôi vẫn tiếp tục

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lananh306

I hope my program chương trình is still open

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LPhmKhnhLi

Hay là chương trình này của tôi vẫn tiếp tục.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/kiennho95
kiennho95
  • 22
  • 14
  • 9
  • 6
  • 3
  • 2
  • 16

I hope my program is still opened

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/doithaido

"tôi hy vọng chương trình của tôi là vẫn tiếp tục mở" dịch vậy cũng sai ah?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Sao một câu lại có 2 đông từ nhỉ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Đầy đủ là I hope that my program is still open, bạn có thể lược bớt that

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NhtTrng730767

Tôi hy vọng chương trình của tôi vẫn diễn ra ( vậy mà sai à)

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngnnguyn837738

Mong với hi vọng sao khác nhau dc Stupid

3 ngày trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.