1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Spend your time with your fr…

"Spend your time with your friends!"

Dịch:Dành thời gian của bạn với bạn bè của mình!

August 15, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/chrisphuong

...bên bạn bè... mà sai, ...với bạn bè... mới chịu -_-


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh809800

Dành thời gian của bạn với bạn của bạn. This is my answer and wrong


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

dành thời gian của bạn với những người bạn của bạn đi !!!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.