Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Spend your time with your friends!"

Dịch:Dành thời gian của bạn với bạn bè của mình!

0
4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chrisphuong

...bên bạn bè... mà sai, ...với bạn bè... mới chịu -_-

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/ArchNhuong

Bat hop ly.

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

dành thời gian của bạn với những người bạn của bạn đi !!!

0
Trả lời3 năm trước