"Spendyourtimewithyourfriends!"

Dịch:Dành thời gian của bạn với bạn bè của mình!

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chrisphuong

...bên bạn bè... mà sai, ...với bạn bè... mới chịu -_-

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ArchNhuong

Bat hop ly.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

dành thời gian của bạn với những người bạn của bạn đi !!!

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.