"Cô ấy thấy anh ấy."

Dịch:She sees him.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangtien

she saw him

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dungphngph

Chs tự dưng nghĩ luôn đến câu đấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiemnghiempro

she saw him chứ nhỉ ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/catbuicatbui

Sao kg phải his mà lại là him

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huthien

Nếu để "his" thì dịch :Cô ấy thấy của anh ấy. Vậy là sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/iphangoc

His là sở hữu, him là đại từ quan hệ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tholele

She saw him chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThinV922673

Đâu phải trong qk mà she saw him hành động cô ấy thấy đang ở htại mà bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cMa456512

Sao he lại k dc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HODUCLUAN

sao dùng feel lại không đươc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quanbui10

Cần giải thích phải dùng him

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thnh358815

Vào góp vui ZFRB54

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.