Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ai ăn con cá thế?"

Dịch:Who eats fish?

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hung1810

tại sao lại dùng eat có thêm ''s'' và có thêm ''the'' có được không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vanyte

Who did eat a fish? Ko được hả add, hành động trong QK xảy ea rồi mà.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hung_hoang7787

Câu này giống như câu nghi vấn, sao lại thêm s sau động từ vậy?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HanhNguyen474211

Sao who mà đọc là w h o (Đọc từng chữ cái) vậy ad

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuynhNhu1310

Cho em hỏi khi nào dùng whose, khi nào dùng who vậy ạ?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/kimhng164072

Who là ai , whose là của ai sở hữu cách

2 ngày trước

https://www.duolingo.com/huongquynhlaw

Sao phải thêm s sao eat nhỉ???

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/taphuongmai

who eat that fish ko đc à ad ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hungham2806

nhiều câu thêm bớt mạo từ bị tính sai quá bạn ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhquangminhkj

chính xác!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kanisat

who eats this fish không được sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thu972324

Đúng

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/pigbig

Sao ' eat' lại phải thêm s vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Newbe_N

chỉ người là ngôi thứ 3 nên động từ thêm 's'

3 năm trước