"Ai ăn con cá thế?"

Dịch:Who eats fish?

August 15, 2014

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hung1810

tại sao lại dùng eat có thêm ''s'' và có thêm ''the'' có được không

August 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/trandanhtuananh

Vì who ở đây là chỉ 1 người ăn nên động từ phải thêm "s". Thêm "the" là đúng vì để ám chỉ con cá cụ thể

September 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/cThng754740

Hhk

June 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/vanyte

Who did eat a fish? Ko được hả add, hành động trong QK xảy ea rồi mà.

July 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hung_hoang7787

Câu này giống như câu nghi vấn, sao lại thêm s sau động từ vậy?

April 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/trandanhtuananh

vì who ở đây là chỉ một người ăn nên động từ phải thêm "s"

September 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HanhNguyen474211

Sao who mà đọc là w h o (Đọc từng chữ cái) vậy ad

June 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HuynhNhu1310

Cho em hỏi khi nào dùng whose, khi nào dùng who vậy ạ?

June 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/kimhng164072

Who là ai , whose là của ai sở hữu cách

August 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/huongquynhlaw

Sao phải thêm s sao eat nhỉ???

August 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/trandanhtuananh

vì who ở đây là chỉ một người ăn nên động từ phải thêm "s"

September 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Thun973938

Động từ thường là eats , mà không cần trợ động từ là Do hả add

September 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NhtNguyn711487

trợ động từ đâu ; phải là : who is eats fish chứ nhỉ

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/profile/qwertyuiop183207

Who does eat the fish sao khô ng được vậy?

March 30, 2019

https://www.duolingo.com/profile/taphuongmai

who eat that fish ko đc à ad ?

September 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hungham2806

nhiều câu thêm bớt mạo từ bị tính sai quá bạn ơi

September 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huynhquangminhkj

chính xác!

February 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/kanisat

who eats this fish không được sao

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thu972324

Đúng

May 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/pigbig

Sao ' eat' lại phải thêm s vậy?

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Newbe_N

chỉ người là ngôi thứ 3 nên động từ thêm 's'

October 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/trandanhtuananh

vì who ở đây là chỉ một người ăn nên động từ phải thêm "s"

September 6, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.