Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is my identity card."

Dịch:Nó là thẻ căn cước của tôi.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Thẻ chứng minh/Chứng minh thư

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tottii2412

chứng minh nhân dân

4 năm trước