"Itismyidentitycard."

Dịch:Nó là thẻ căn cước của tôi.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Thẻ chứng minh/Chứng minh thư

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tottii2412

chứng minh nhân dân

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.