"It is my identity card."

Dịch:Nó là thẻ căn cước của tôi.

August 15, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Thẻ chứng minh/Chứng minh thư

August 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tottii2412

chứng minh nhân dân

August 26, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.