"Sunday follows Saturday."

Dịch:Chủ Nhật theo sau thứ Bảy.

August 16, 2014

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LeHien3

Chủ nhật sau thứ bảy

August 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/khue3

Chủ Nhật đứng sau thứ 7

November 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HeryCuong

Sau thứ bảy là chủ nhật

January 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

theo mình nghĩ thì đáp án này không đúng lắm. bạn thử dịch ngược từ tiếng việt sang tiếng anh đi

February 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/chocon30.07

Chủ nhật theo sau thứ bảy nghe hơi kì

April 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huy378444

"Chủ nhật theo sau thứ bẩy" làm đúng như đáp án vẫn chấm bài sai Admi xem.lại đi nha

May 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ngk68695

Thứ bẩy là thứ gì

July 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/AnhKhoa900524

Sau mình ghi chủ nhật đi sau thứ bảy lại sai. :(

November 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/deo0107

"theo thứ bảy"? :v

August 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/bienthuyth2

không hiểu

September 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/T.U.S.

@@! ý là chủ nhật là ngày kế tiếp của thứ bảy : Sunday's next of saturday

September 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/bienthuyth2

"Chủ Nhật theo thứ Bảy" trong tiếng việt chả ai nói như vậy :) câu tiếng anh thì mình hiểu, cảm ơn nhé!

September 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/T.U.S.

^^! theo mình bạn nên tra thêm từ điển trong web http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ nó sẽ nói rõ nghĩa của nhiều từ hơn đó. Nhiều lúc mình cũng phải tra trong web này để hiểu nghĩa người bản địa muốn nói gì.

September 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quemoon392002

mình dịch kế tiếp mà nó cho sai

June 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hanhuy

chủ nhật sau thứ bảy

November 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/bechailohu

chủ nhật đi theo thứ 7 - sai?

March 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Anomyous-chan

Đi theo thứ 7?

April 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/anhduy643080

sunday follows saturday Chu nhật sau thứ bảy

September 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngk68695

What?

July 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Kukkori-san

chủ nhật là ngày tiếp nối của thứ bảy ( sai á ) ?

August 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/VnDng949625

Một câu lặp tới mấy lần

January 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Produolingoss

lạ ghê chủ nhật sao mà sau thứ bảy được chứ

July 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/jack85666

Saturday

June 18, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.