"Tháng Hai và tháng Ba là những tháng trong năm."

Dịch:February and March are months of the year.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Manicj12

february and march are the months of year không được sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/carol95140

Mình cũng vậy

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/hana_cassie

Could i use " the months in a year"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HaNuM-tp

me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynLan17

Why is "In the year" not acceppted?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.