Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó là anh ấy , bên cửa sổ."

Dịch:That is him, by the window.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyen-Huu

"That is him, next to the window" dc ko admin?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phamvantam245

Nên có đáp án "That is him, beside the window"

3 năm trước