1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Đó là anh ấy , bên cửa sổ."

"Đó là anh ấy , bên cửa sổ."

Dịch:That is him, by the window.

August 16, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen-Huu

"That is him, next to the window" dc ko admin?


https://www.duolingo.com/profile/phamvantam245

Nên có đáp án "That is him, beside the window"


https://www.duolingo.com/profile/dh_TinhHa

nghe như "anh ấy" là ma í nhỉ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.