Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have played all day."

Dịch:Chúng tôi đã chơi cả ngày.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tottii2412

'chơi suốt ngày' = 'chơi cả ngày' mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bangnguyen6405

sai chắc

9 tháng trước