"We have played all day."

Dịch:Chúng tôi đã chơi cả ngày.

August 16, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Tottii2412

'chơi suốt ngày' = 'chơi cả ngày' mà

August 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/bangnguyen6405

sai chắc

December 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Pham_Phu_Cam20

Hello mọi nguoi

December 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoa863950

Hello #Pham_Phu_Cam20

July 11, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.