"Wehaveplayedallday."

Dịch:Chúng tôi đã chơi cả ngày.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tottii2412

'chơi suốt ngày' = 'chơi cả ngày' mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bangnguyen6405

sai chắc

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trang_Moon19

Hello mọi nguoi

20 tiếng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.