"I have a dog."

Dịch:Tôi có một con chó.

August 16, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KhueLD

nội quy đã nói rằng ko viết số


https://www.duolingo.com/profile/anhtuan204

Mình nghe thành a duck :D


https://www.duolingo.com/profile/BiTrungHiu375851

Mk cũng có lần nghe giống vậy đó


https://www.duolingo.com/profile/LDng452495

Cau nay dog thhabf

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.