1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chiếc mũ màu xanh dương là d…

"Chiếc mũ màu xanh dương là dành cho bà tôi."

Dịch:The blue hat is for my grandmother.

August 16, 2014

1 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.