Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chiếc mũ màu xanh dương là dành cho bà tôi."

Dịch:The blue hat is for my grandmother.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bachhoanghai

grandma mà sai

4 năm trước