"Chiếc mũ màu xanh dương là dành cho bà tôi."

Dịch:The blue hat is for my grandmother.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bachhoanghai

grandma mà sai

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.