"You are under my protection."

Dịch:Bạn ở dưới sự bảo vệ của tôi .

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Evergreen34

Có thể dịch là "Bạn được tôi bảo vệ" được ko?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Ripar-June

ok

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 990

bạn chịu sự bảo vệ của tôi.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/SanU611

Cậu với bạn khác chi nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Bạn chịu sự bảo vệ của tôi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranttung

bạn được bảo vệ bởi tôi nghe được chứ nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Bạn chịu sự bảo vệ của tôi/ Con chịu sự bảo vệ của cha. Đừng phá luật ;)

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.