1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "You are under my protection."

"You are under my protection."

Dịch:Bạn ở dưới sự bảo vệ của tôi .

August 17, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Evergreen34

Có thể dịch là "Bạn được tôi bảo vệ" được ko?

August 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Ripar-June

ok

September 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

bạn chịu sự bảo vệ của tôi.

May 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/SanU611

Cậu với bạn khác chi nhau

November 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Bạn chịu sự bảo vệ của tôi.

August 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tranttung

bạn được bảo vệ bởi tôi nghe được chứ nhỉ?

January 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Bạn chịu sự bảo vệ của tôi/ Con chịu sự bảo vệ của cha. Đừng phá luật ;)

February 9, 2017

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.