"Youareundermyprotection."

Dịch:Bạn ở dưới sự bảo vệ của tôi .

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Evergreen34

Có thể dịch là "Bạn được tôi bảo vệ" được ko?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Ripar-June

ok

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 1048

bạn chịu sự bảo vệ của tôi.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/SanU611

Cậu với bạn khác chi nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3
 • 5

Bạn chịu sự bảo vệ của tôi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranttung

bạn được bảo vệ bởi tôi nghe được chứ nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3
 • 5

Bạn chịu sự bảo vệ của tôi/ Con chịu sự bảo vệ của cha. Đừng phá luật ;)

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.