Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn nói cái đó bằng tiếng Anh thế nào ?"

Dịch:How do you say that in English?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuanc2

(how do you speak that in english?) dùng "speak" có được không nhỉ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuanc2

(how do you speak that in english?) dùng "speak" có được không nhỉ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ljver4ever

Văn cảnh không rõ thế này thì dùng speak cũng được chứ, dùng it cũng được chứ đâu cần that bạn nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dillie_97

Unreasonable -_-

3 năm trước