Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is European."

Dịch:Cô ấy là người châu Âu.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

mình không thể nghe chữ European.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yenngoc0901

me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sopjr

Giọng đọc rất khó nghe ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NghiaDoTro

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyenNguye378999

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/neway1888

European đọc là your + pía + ần. Chứ không phải là e rô đau nha :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamluutantai1

tuc qua noi chung la ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DngCtTng
DngCtTng
  • 25
  • 23
  • 34

Cô ấy là dân châu Âu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thuy160800

I rố bìnan

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lphmtrgiang

Nè khi mk di chuột vào " is" thì nó hiện chữ "ở"còn di chuột vào "european" thì nó hiện "châu âu" nên mk mới ghép lại thành cô ấy ở châu âu nhưng sao lại sai. Nó còn dịch thành "Cô ấy là người châu Âu"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Cô ta/ chị ta/ bà ta là người châu Âu

8 tháng trước