"Chúng tôi là học sinh."

Dịch:We are students.

August 17, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Manicj12

we are student. tại sao lại có "s" phía sau student. trong khi đó câu đề là chúng tôi là học sinh chứ có phải những học sinh đâu.

August 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Đương nhiên là "students" chứ không phải "student" rồi bạn ^^ Còn thắc mắc tại sao, thì bởi trong văn nói Tiếng Việt hằng ngày chúng ta đã quen với cách nói rút gọn, "chúng tôi là học sinh" thay vì "chúng tôi là những học sinh" (nghe hơi thừa), tuy nhiên bản thân từ chúng tôi thì đã nói lên rằng đây là ngôi thứ nhất số nhiều rồi. Mặc dù vậy thì vì đây là thực hành dịch câu nên đúng là sẽ chính xác hơn nếu câu gốc là "Chúng tôi là những học sinh" như bạn nói ;)

August 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Manicj12

cảm ơn bạn đã giải thích :D

August 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/luuson5

Giỏi wa

September 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

"Chúng tôi là những học sinh" là đáp án đúng và sát chữ với câu tiếng Anh (và tất nhiên đó là đáp án được chấp nhận), tuy nhiên dịch như trên thì sẽ tự nhiên hơn trong tiếng Việt vì đây là cách người Việt sử dụng. Còn students phải có s là bởi vì "we" là đại từ ngôi 1 số nhiều, danh từ phải để dạng số nhiều.

August 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dung140203

Chúng tôi là hơn 1 người mà hơn 1 là phải có s nha bạn

August 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/luuson5

Cảm ơn

September 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tanocaribi

sao đang học sinh = student lại ra "We are pupils.", chơi ác thật, bẻ lưng, chịu

August 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/kpingiuh

Tại sao lại là:"We are pupils" mà không phải là "We are student" ??????????

April 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/suong842788

pupils đọc sao

May 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/AnhTuan316939

We are bopdit.

July 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LmrHlK

We are student. Tại sao sai??

July 28, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.